DAĞANAX

(Təbriz)
əl hanasının bir hissəsi. – Bizim hananın dağanağı əmməgildədi
DAĞANAĞ
DAĞAR