DAĞAR

I
(Ağdam, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Kürdəmir, Quba, Oğuz, Salyan, Şamaxı)
bax daqar I. – Dur dağarı bura gəti (Şamaxı); – Dağarı sua qoyqınan yımşalsın (Salyan); – Dağarda taxıl saxlıyıllar (Oğuz); – Bir dağar un gətidim (Ağdam); – Əli, o dağarı də:rmənə apar (Kəlbəcər)
II
(Bakı, Əli Bayramlı, Sabirabad, Salyan, Şamaxı, Şəmkir)
bax dağal IV. – Əli çox dağar adamdi, bazarda iras gəldi, salamımı almadı (Şamaxı); – Ə, nə dağarsan, otu çörək yi də (Bakı); – Sən dağar adamsan, sənnən acığım gəlir (Salyan)
◊ Dağar-dağar danışmağ (Şamaxı) – lovğa-lovğa danışmaq. – Nə dağar-dağar danışırsan
III
( Tovuz)
bax dağal II. – O, dağarın biridi
IV
(Göyçay)
yekəqarın
DAĞANAX
DAĞARCIXLAMMAX

Digər lüğətlərdə