DAĞDAĞAN

(Meğri, Zəngibasar)
gözə – nəzərə gəlməmək üçün uşağın və ya heyvanın boynundan asılan bəzəkli kiçik dağdağan ağacı. – Eynulla dayısi Şövqiyə bir dağdağan qəyırdı (Meğri)
DAĞDAĞA
DAĞI

Digər lüğətlərdə