DAB

ing. Digital Audio Broadcasting – «rə­qəmsal səs yayımı» ifadəsindən yaradılmış abreviatura

DA
DABAQ

Значение слова в других словарях