DADARDOYMAZ

(Şəki)
az, yarımçıq. – Yidi, amma dadardoymaz, doymadı
DADAPİSDİX’
DADAŞ