DAİRƏ

Ərəb mənşəli hesab edirlər. Məncə, dəyirmi sözünün ərəb tələffüzünə uy­ğunlaşdırılmış formasıdır və türk mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAXMA
DAQQAPAPAQ

Значение слова в других словарях