DAXMA

Əsli damxa olub və dam kəlməsi ilə bağlıdır. “Kiçik dam” (damcığaz) anla­mını əks etdirir. -xa şəkilçisi (görünür, -ça, -çıq şəkilçisinin dəyişmiş formasi olub) kiçiltmə mənalı sözlər düzəldib, indi işlədilmir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAĞIT
DAİRƏ

Значение слова в других словарях