DAMƏNDƏRMİYAN

f. «ətəyi beldə» 1) bax damənkeş; 2) təşəbbüsçü, təşəbbüskar.

DAMƏNDƏ
DAMƏNƏ