DUNPƏRVƏR

ə. və f. alçaqları bəsləyən, alçaqlara rəğbəti olan.

DUNHİMMƏT
DUNTƏB