DUNTƏB

DUNTƏB’

ə. alçaq təbiətli; rəzil, alçaq.

DUNPƏRVƏR
DUR