E:İNTİ

(Qazax)
bax eğinti . – Dünənnəri maral inəyin e:intisini işdim, gözdərimə işıx gəldi
EHRAM
EJƏŞMƏX’