EJGAHANNIX

(Gədəbəy)
bax ejga:nnıx
◊ Ejgahannığa çıxmaq – asudəliyə çıxmaq. – Elə ki, ejgahannığa çıxdı, işim düzəldi; – Sən ejgahannıxdan dəm vuroysuη, nə:zey məndə vax
EJGAHANNIĞ
EJGAN