EKİZTAYI

(Ağcabədi, Tərtər)
əkiz doğulmuş uşaqlardan hər biri. – Xuduş ekiztaydı (Ağcabədi)
EKƏS
ELAT

Digər lüğətlərdə