ELÇAR

(Zaqatala)
heyva mürəbbəsi. – Ləzətdi elçar döyülmü?
ELAT
ELÇARİ