ELÇARİ

(Ağsu)
hamısı. – Bizim kəndin elçari belə danışır
ELÇAR
ELÇİPİLOV