FINXIRIŞMAQ

qarş. Fınxırmaq (çoxları haqqında).
FINXIRIŞMA
FINXIRMA

Digər lüğətlərdə