FINXIRIQ

bax fınxırtı.
FINDIQSINDIRAN
FINXIRIŞMA

Digər lüğətlərdə