FIRILDAMAQ

bax fırlamaq.
FIRILDAMA
FIRILDATMA

Digər lüğətlərdə