FƏAL

FƏAL Sona kimi bir neçə fəal gəncləri içəri apardı (M.İbrahimov); AKTİV [Vahid:] Çünki bülbül aktivdir, gül passiv (M.İbrahimov); ÇALIŞQAN (təhsildə və s.-də irəli gedən) Çalışqan nəyə əl vursa, qızıl olar (Ata. sözü); QABAQCIL Bu pis adətə qarşı qabaqcıl yazıçılarımız da əsərlər yazmış və qan düşmənçiliyinin vəhşi mahiyyətini ifşa etmişlər (S.S.Axundov).

FERMERLİK
FƏALİYYƏTSİZ

Digər lüğətlərdə