FƏALLAŞDIRMA

Fəallaşdırmaq”dan f.is.
FƏALİYYƏTSİZLİK
FƏALLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə