FƏRRUX

Farsca “xoşbəxt” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏRMAN
FƏRSƏNG

Значение слова в других словарях