FAĞIRLAŞMA

Fağırlaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FAĞIRLAŞMA yazıqlaşma — zavallaşma — miskinləşmə
  • FAĞIRLAŞMA sakitləşmə — mülayimləşmə — sadələşmə
  • FAĞIRLAŞMA yoxsullaşma — kasıblaşma
FAĞIR-FÜQƏRA
FAĞIRLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə