FENOLÓGİYA

[ yun. phaino və logos] Biologiyanın, ilin fəsillərinin dəyişməsilə əlaqədar bitki və heyvanların həyatında vaxtaşırı baş verən hadisələri (bitkilərin çiçəklənməsini, quşların köçüb gəlmə müddətini və s.-ni) öyrənən bəhsi. Ekoloji fenologiya.

Etimologiya

  • FENOLOGİYA yun. phaino – aşkar edirəm + yun. logos – elm, təlim
FÉNİKS
FENOLOJİ́

Digər lüğətlərdə