FEODAL

FEODAL (iri torpaq sahibi) Feodallar yıxmamış yurd, yıxmamış kənd qoymadı (M.S.Ordubadi); DƏRƏBƏYİ (köhn.) Burda şahlar, dərəbəylər, xanlar; Şəni-şöhrət keçirən xaqanlar (S.Vurğun).

FEİL
FEODALİZM

Digər lüğətlərdə