FETİŞLƏŞDİRMƏ

Fetişləşdirmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FETİŞLƏŞDİRMƏ bütləşdirmə — ilahiləşdirmə
FETİŞİ́ZM
FETİŞLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə