foyer

m 1) yataqxana; ~ d'étudiants tələbə yataqxanası; ~ des jeunes gənclər yataqxanası; 2) ocaq

fourrure
fraction

Digər lüğətlərdə