FOYER

n fr. foye (teatrda, kinoda və s.-də tənəffüslərdə istirahət yeri)

FOXINESS
FRACTION

Digər lüğətlərdə