FUTURİ́ST

[latıncadan]
1. Futurizm tərəfdarı. İtalyan futuristləri.
2. bax futuristik. Futurist əsər.
FUTLYÁR
FUTURİSTİ́K

Digər lüğətlərdə