GÖYSAF

göy kimi saf; göy türklər kimi saf.
GÖYRUH
GÖYTAC