GÖZƏLXAN

qəşəng xan, yaraşıqlı xan.
GÖZƏLAĞA
GURDAN