GÜLÇİN

f. 1) gül dərən, gül yığan; 2) seçilmiş, seçmə; 3) bağban; 4) m. kiçik antologiya.

GÜLBÜN
GÜLÇÖHRƏ

Digər lüğətlərdə