GÜLMƏŞƏKƏR

(əsli f. gülbəşəkər) şəkərli gül; gül mürəbbəsi; şirin, xoş, xoşa gələn.
GÜLMƏRDAN
GÜLMƏT

Digər lüğətlərdə