GÜNƏŞ

Günəş planeti; işıq, nur; çox gözəl.
GÜNEY
GÜNƏTAY

Digər lüğətlərdə