GƏRİLMƏ

Gərilmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GƏRİLMƏ aralama — ayırma — sərilmə
  • GƏRİLMƏ dartılma — çəkilmə — tarımlaşma
GƏRGİNLİKLİ
GƏRİLMƏK

Digər lüğətlərdə