GƏNCƏR

gənc igid, cavan qəhrəman.
GƏNCƏLİ
GƏNCƏVİ