GƏNCAMAL

gənc əməllər, işlər; arzular; ümidlər.
GƏNCALP
GƏNCƏ