GÖYƏRBƏY

göy türklərindən olan qəhrəman bəy; göytürk bəyi.
GÖYƏR
GÖYƏRXAN