GÖYDƏMİR

tünd kül rəngində olan dəmir.
GÖYÇƏ
GÖYƏR

Digər lüğətlərdə