GÖYTAC

göyün tacı Günəşi; göy türklərin hökmdarı.
GÖYSAF
GÖYTƏKİN