GÖYXAN

göyün xanı, göyə hakim olan xan.
GÖYƏRXAN
GÖYİNAM