GÖZƏLAĞA

«gözəl» və «ağa» sözlərindən düzəlmiş, «gözəl ağa, xoşa gələn hökmdar» deməkdir.
GÖYÜŞ
GÖZƏLXAN

Digər lüğətlərdə