GECİKDİRMƏK

f. Bir işi lazımi vaxtında görməmək, yubatmaq, ləngitmək. [Həkimülmülk:] …Mənim anladığıma görə əlahəzrət mütləq [Səlimi] məhv edəcəkdir.
Lakin gecikdirməyinə səbəb bəzi sirləri aşkara çıxarmaq istəməsidir. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GECİKDİRMƏK GECİKDİRMƏK [Xədicə:] Xoca Zığzığ da yenə maaşları gecikdirir (Anar); LƏNGİTMƏK Mahmud bəy: Həcəri alacaq
  • GECİKDİRMƏK ləngitmək — yubatmaq — süründürmək
GECİKDİRMƏ
GECİKMƏ

Digər lüğətlərdə