GECİKMƏ

Gecikmək”dən f.is. Fərrux kişinin gecikməsi Natiqin xoşuna gəlmədi. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GECİKMƏ ləngimə — yubanma
GECİKDİRMƏK
GECİKMƏK

Digər lüğətlərdə