GEDİLƏSİ

bax gedəcək. Gediləsi yer.
[Cahandar ağa:] …Qapısına gediləsi deyil ki, beş-on adam yığıb aparasan, el adətincə barışıqlıq eləyəsən. İ.Şıxlı.

GEDİB-GƏLMƏK
GEDİLMƏ

Digər lüğətlərdə