GİGİYENİ́K

sif.
1. Gigiyenaya aid olan, gigiyena ilə əlaqədar olan. Gigiyenik tədbirlər.
2. Gigiyena qayda və tələblərinə cavab verən. Gigiyenik kostyum.
GİGİYENAÇI
GİGOVUN

Digər lüğətlərdə