GİLEY-KÜSÜ

bax giley-güzar.
Danışdıqca Zeynəbin səsi titrəyirdi, bu titrəyişdə həm dərin bir iztirab, həm də incə gileyküsü vardı. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLEY-KÜSÜ giley-küsü bax giley
GİLEY-GÜZARLIQ
GİLEY-KÜSÜLÜK

Digər lüğətlərdə