GİLLƏMƏK₂

f. Gil vurmaq, gil sürtmək, gillə suvaq çəkmək. Divarı gilləmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLLƏMƏK içmək
GİLLƏMƏK₁
GİLLƏNMƏ₂

Digər lüğətlərdə