GİLLƏNMƏ₁

Gillənmək1”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLLƏNMƏ diyirlənmə
GİLLƏNMƏ₂
GİLLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə