GİZLƏTMƏ

Gizlətmək”dən f.is.
GİZLƏNPAÇ
GİZLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə