GOMUŞ

bax camış.
[Cənnətəli ağa:] Deməzsənmi Kərbəlayının on dörd gomuşu, altı inəyi bu qış tələf olubdu. N.Vəzirov.

GODUL
GONBUL

Digər lüğətlərdə